تحلیل منطقه‌ای سیل با استفاده از روش‌های نوین (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

    سیل از پدیده­های مخرب طبیعی است که در هر بار وقوع خسارات زیادی را بر جای می­گذارد. ایجاد سازه­های هیدرولیکی مناسب می‌تواند کمک شایانی به کنترل این پدیده نماید. از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی این سازه­ها، اطلاعات حداکثر سیل محتمل و حداکثر بارش محتمل می­باشد. این مطالعه به منظور بررسی نحوه گسترش این دو پارامتر در حوزه سد جیرفت صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آماری هرشفیلد جهت برآورد حداکثر بارش محتمل و روش گشتاورهای خطی به منظور برآورد حداکثر سیل محتمل استفاده شد. در آخر با استفاده از روش درون‌یابی کریجینگ نقشه­های گستره این دو پارامتر ترسیم گردید که نتایج نشان داد، گستره حداکثر بارش محتمل از سمت شمال غربی به جنوب شرقی بوده و تمرکز حداکثر سیل محتمل در جنوب شرقی منطقه می­باشد. توجه به نتایج این مطالعه می‌تواند به سیستم پایش منطقه کمک شایانی نماید و از خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیل بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probable maximum precipitation and probable maximum flood extent analysis using L-moment and Hershfeild methods (Case study of Jiroft Dam)

نویسنده [English]

  • Farshad Soleimani Sardo
Faculty member, Faculty of Nature Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Flood of destructive natural phenomena that occur at any time, which affects damage. The appropriate hydraulic structures help to control this phenomenon. The most important information needed for the design of structures, flood information maximum likelihood and maximum precipitation is likely. This study aimed to investigate how to extend these two parameters has been done in the area of Jiroft Dam. In the research of Hershfeild statistical approach for estimating the Probable maximum precipitation and linear moment method was used to estimate the probable maximum flood. Finally, using kriging interpolation maps were drawn for the range of these two parameters.The results showed that the range of probable maximum precipitation in the north-west to south-east and south-east area of focus is the maximum possible flood. The results of this study can contribute to the monitoring and reduce damages caused by floods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probable maximum precipitation
  • probable maximum flood
  • Hershfeild
  • linear momentum
  • Kriging
  • Jiroft Dam area