بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

    امروزه ایران برای تحقق استراتژی انرژی در تعامل سازنده خود با روسیه‌، برای حداکثر‌سازی قدرت ملی و کاهش تهدیدات امنیتی برنامه‌ریزی می‌کند. در شرایط فعلی‌، این استراتژی همواره متاثر ازعوامل بین‌المللی و تا حد زیادی به نوع نگرش متفاوت ایران و روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز وابسته می‌باشد. این نوشتار ضمن بیان جایگاه انرژی ایران و روسیه، تلاش می‌کند تا موانع تاثیر گذار این عرضه را تشریح کند. دیدگاه متفاوت ایران و روسیه به جمهوری‌های مسلمان نشین، بنیادگرایی اسلامی، نبود اتصالات جاده‌ای و ریلی و اختلافات قومی و نژادی در آسیای مرکزی و قفقاز از موانع عمده برقرار ارتباط انرژی ایران و روسیه است. از طرفی تهدیدات ناشی از استراتژی بازیگران فرا منطقه‌ای مانند اروپا و ایالات متحده آمریکا در عرصه منابع انرژی و اقتصادی منطقه برروابط ایران و روسیه در حوزه ژئوپلتیک انرژی تاثیر می‌گذارد. بنابراین این سوال مطرح خواهد بود که میزان خطرات ناشی از گسترش بی‌ثباتی و ناامنی و تهدیدات سیاسی امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز و بازیگران فرامنطقه‌ای چه تاثیری بر استراتژی انرژی برای ایجاد ارتباط با روسیه خواهد گذاشت‌؟ این مقاله بر پایه کدهای ژئوپلتیکی، در استراتژی انرژی به تهدیدات موجود در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی و نیز میزان تاثیر گذاری هریک از آن‌ها را در روابط ایران با روسیه برای تنظیم یک استراتژی مناسب انرژی می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy barriers of the common strategy of the Russia oil and gas

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ezzati 1
  • Mohammad Gol Afruz 2
1 Associate Prof. in Political Geography, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in Political Geography, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Today Iran to full fills their energy in constructive engagement with Russia to maximize strength and reduce threats to national security planner. This strategy consistently affected by the current international attitude varies greatly between Iran and Russia in central Asia is dependent gafgaz. The article said Russia's position on Iran's energy and attempts to explain the supply constraints that may affect. Different views of Muslim fundamentalism, Islamic Republic of Iran and Russia's lack of road and rail connections and ethnic conflicts in Asia and gafgaz the main energy is between Iran and Russia. Besides the threat of trans- Reginald actors. Strategy in Europe and the united stated of America and Russia in the field resources and Regional economic geoenergy empact so this question will be the extent of the risks Political instability and insecurity and threats to security in central Asia and what actors have the energy strategy to contain the threat comes in three levels: regional, national and global and the influence of each of them in Iran energy deals with Russia to set up an appropriate strategy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Energy strategy
  • Russia and Iran
  • Actors
  • central Asia and Qafgaz