قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری امروزه به یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی درآمده و کارشناسان مسائل اقتصادی آن را در کنار بیمه و بانکداری به عنوان صنایع پویا و مهم قرن حاضر قلمداد می‌کنند و گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری به شمار آمده و نیروی اصلی در زمینه بهبود رشد اقتصادی روستاها محسوب می‌گردد و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد محلی شده است. صنعت گردشگری به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع به منظور بهره‌وری اقتصادی امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. دهستان سهند به سبب طبیعت زیبا از مزیت نسبی برخوردار است. هدف این پژوهش ارزیابی و توان‌های روستایی کندوان می‌باشد.
نوع تحقیق از نظر هدف کاربری و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد.
روش تحقیق از بررسی توان‌های این دهستان در زمینه‌ گردشگری حاکی از این واقعیت این روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور را دارا است و ضعف بزرگ درراه رسیدن به این هدف به ضعف در زیرساخت‌ها برمی‌گردد و راهکارهای این پژوهش می‌تواند در بهینه‌سازی وضع موجود و ساماندهی گردشگری در این روستا موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability of Tourism in Stable Rural Development (Case Study: Sahand Rural District Kandovan Rural)

نویسندگان [English]

  • Yousof Moosaei 1
  • Majid Vali Shariat Panahi 2
  • alireza estelaji 3
1 Phd.D student Geography Rural Programming.IsIamic AzadUniversity Shahre Ray Branch
2 Department of Geography, Shahre Ray Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Geography, Shahre Ray Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism today has become one of the major economic stimulants in an international level, and specialists of economic issues assume that along by insurance and banking as major dynamic industry in the current century. Rural tourism is one of the major components of tourism industry and is the main power of improving economic growth in rural areas. It has also made a strategic chance and led to the diversity of local economy.
Tourism industry particularly going to different regions as a new aspect to extend coexistence of human and so city has been expanded for today’s economical productivity Sahand rural district has a relative advantage due to its beautiful nature and landscapes: This research is aimed to asses and fins the feasibility of ecotourism strengths of Kandovan rural.
Finding of this district on the basis of tourism capabilities shows that this rural district, having its special geographic situation located can be one of tourism poles of Iran but main obstacle and big weak point to obtain this aim is related to managing problems and various decision makers and also problems in substructures.
Alternatives and methods in traduced in this research can be effective in optimization of existing conditioned arranging tourism in rural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stable rural development
  • Stable tourism
  • Kandovan
چاک وای، گی- (1378): جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، علی پارساییان و دیگران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی تهران.
حاجی ابراهیم زرگر- (1378): درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران- انتشارات شهید بهشتی.
زنده دل، ح- (1376): راهنمای جامع جهانگردی آذربایجان شرقی- نشریه ایرانگردان.
شارپلی، ریچارد و جولیا (1380): گردشگری روستایی- رحمت ا... منشی زاده و دیگران.
کارس، ژرژ، پوتیب، فرانسواز- (1382): جهانگردی شهری، صلاح‌الدین محلاتی، انتشارات شهید بهشتی.
مجتهدزاده، غ- (1370): تحقیقی پیرامون کندوان- مرکز فرهنگی باغ فردوس.
محلاتی، ص- (1375): اهمیت و اثرات جهانگردی در دنیای معاصر- انتشارات سروش.
منشی زاده، رحمت اله- (1376): جهانگردی- انتشارات مسعی.
موسسه عالی پژوهش و مدیریت برنامه‌ریزی- (1381): مجموعه مقالات همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران.
مهدی‌زاده، جواد (1379): توسعه گردشگری از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، شهرداری، ش 15.
همایون، خ، (1352): کندوان روستای کهن از آذربایجان، مرکز تحقیقات دانشگاه تهران.
WTO (1997): Rural Tourism: Absolution for Employment local development and environment. World Tourism organization.