نویسنده = محمدجواد امیری
طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 95-107

سعیده ناصحی؛ حدیث اله یاری؛ محمدجواد امیری


اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران)

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 599-607

احمد نوحه گر؛ علی علوی نائینی؛ محمدجواد امیری؛ مهدی سلحشور