نویسنده = مرتضی کریمی کردآبادی
قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی

دوره 5، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 67-73

مرتضی کریمی کردآبادی؛ سید علی عبادی نژاد؛ رضا خواجه