نویسنده = عباس بخشنده نصرت
رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 207-220

سید حمید موسوی؛ عباس بخشنده نصرت؛ سید نصرالدین الیاس زاده


ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت