نویسنده = صادق زیباکلام
چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 377-400

عبدالرحیم قادری؛ مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ صادق زیباکلام