نویسنده = فرشته لطفی زاده
طراحی مدل برند شهری در توسعه صنعت گردشگری استان گیلان

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1099-1114

10.22034/jgeoq.2022.317949.3451

سمانه اخوان فومنی؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده