کلیدواژه‌ها = روسیه
ائتلاف ایران و روسیه در بحران یمن؛ امکان یا امتناع؟

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 436-450

10.22034/jgeoq.2024.344815.3726

حجت داوند؛ رحیم سابقی نژاد؛ محمد داوند؛ محسن اسلامی


رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر