کلیدواژه‌ها = استان ایلام
ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان ایلام

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2023.170791.1816

حجت شیخی؛ محمد سلاورزی زاده؛ رضا ملک محمدی