کلیدواژه‌ها = توسعه یافتگی
ارزیابی تاثیرگذاری استراتژی تحریم های بین المللی بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 821-834

10.22034/jgeoq.2022.279707.3003

فرشاد فروغی نسب؛ شیوا جلال پور؛ لنا عبدالخانی؛ بهرام یوسفی


سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 555-568

مجید کریم زاده؛ بهزاد کریم زاده


تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 321-330

افسانه صدری فرد؛ لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ ستایش زینی