کلیدواژه‌ها = مناسب‌سازی فضاهای شهری
بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 386-396

زهرا نظری؛ زینب کرکه آبادی