کلیدواژه‌ها = نیروی انسانی شایسته
ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا