کلیدواژه‌ها = ژئومورفوسایت
ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 421-433

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ زهره فراگردی؛ فاطمه افراسیابی


ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت‌های ژئوپارک قشم با بهره‌گیری از روش پریرا

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 251-263

حوریه زحمت کش مارمی؛ محمدمهدی حسین‌زاده؛ سید حسن صدوق؛ نجم الدین روانان؛ فرید محمودی