کلیدواژه‌ها = قوانین و مقررات ملی استاندارد
نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 403-425

10.22034/jgeoq.2021.141585

سید محمدصادق موسوی؛ علیرضا صالحی فر؛ سیدمجتی سجادی جزی