کلیدواژه‌ها = توسعه‌یافتگی
ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان ایلام

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2023.170791.1816

حجت شیخی؛ محمد سلاورزی زاده؛ رضا ملک محمدی


تحلیل توسعه‌یافتگی روستاها با استفاده از مدل AHP (مورد مطالعه: دهستان پسیخان بخش مرکزی رشت)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 401-412

محسن قربانزاد کهنه سری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری