کلیدواژه‌ها = تحولات ژئوپلیتیکس
تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 1-13

10.22034/jgeoq.2023.407588.4051

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی