دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 استادگروه حقوق ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work judgement in Iran low in light of Principles of fair judgement

نویسندگان [English]

  • Alireza Berenji Bagheri 1
  • Kheyrollah Parvin 2
  • Mohamad hassan Habibii 3
1 Department of Public Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the basic and constant characteristics of labor rights is the protection of worker's rights. Therefore, this feature has caused the independent nature of labor rights and has caused labor proceedings to have their own unique conditions and to have a different judicial system and procedures compared to criminal and civil disputes. Principles such as ease and speed in handling and the freeness of proceedings have caused a fundamental difference in labor rights compared to other legal issues. This article examines and explains the principles of labor law proceedings in a descriptive and analytical way. In this article, firstly, the materials have been collected through data collection, and by analyzing and examining the available books and library resources, relevant articles and theses in this field and numerous and diverse sites on this topic, then explaining the issue of the ruling principles in the proceedings. The work has been done in a descriptive and analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Law
  • Labor Procedure Code
  • Labor Procedure Principles
  • Labor Dispute Resolution Authorities
آیین دادرسی در اختلاف کارگر و کارفرما – دکتر ابراهیم تقی زاده و عبدالحسین صالحی منش .
آیین دادرسی کار – حسین قبادی – انتشارات جنگل .
حقوق کار علمی کاربردی – غلامرضا موحدیان – انتشارات فکر سازان .
مراجع حل اختلاف – دکتر محمد رضا سپهری .
مقاله بررسی مبانی اصول و تشریفات حاکم بر دادرسی حقوق کار ایران و اسناد سازمان بین المللی کار ، امیر کیا ، مهر ماه 1393 .
مقاله جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ، ولی رستمی و احسان اکبری ، دوره 50 ، شماره 1 ، بهار 1398 .
مقاله اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه ، قاسم مرادی .
مقاله دادرسی عادلانه ، علیرضا فرجی
آیین دادرسی مدنی – دکتر عبدالله شمس