سطح بندی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر برخورداری از خدمات صنعت گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

گسترش روزافزون گردشگری در اقصی نقاط دنیا موجب شده است که صنعت گردشگری بعد از صنعت نفت و صنعت خودروسازی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت و کارفرما در جهان تبدیل سود و به سومین صنعت درآمدساز بدل شود. یکی از مهم‌ترین مقاصدی که فرایند گردشگری جهان را در دهه‌های گذشته تحت تأثیر قرار داده است، مراکز شهری هستند و این مراکز گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کرده‌اند. در پژوهش حاضر به تحلیل متغیرهای خدماتی مرتبط به صنعت گردشگری شهری در شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نرم افزارهایSpss و ArcGIS اقدام شده است. برای تحلیل شاخص‌های مرتبط به گردشگری شهری در ابتدا 34 متغیر انتخاب شده و در نهایت این متغیرها به 30 شاخص تبدیل شده اند. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 30 شاخص پژوهش به شش عامل نهایی بوده است و این شش عامل روی هم تقریباً حدود 96.685 درصد واریانس جامعه را توضیح و تفسیر می‌کند. امتیازات شاخص ترکیبی به دست آمده از شاخص‌های 30 گانه مرتبط با گردشگری نشان دهنده این است که شهرستان گچساران در سطح برخوردار قرار گرفته است، شهرستان‌های دنا، بویراحمد، کهگیلویه و باشت در سطح تا حدودی برخوردار قرار داشته‌اند. شهرستان‌ بهمئی به تنهایی در سطح محروم استان قرار داشته است و شهرستان‌ های چرام و لنده در سطح بسیار محروم استان قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leveling of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Provinces from the perspective of having the services of urban tourism industry

نویسندگان [English]

  • mahmood akbari 1
  • Reza Eltyami nia 2
  • Feizollah Jouzarian 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Professor Assistance of Political Science, Yasuj University
3 Professor Assistance of Economics, Yasuj University
چکیده [English]

The growing expansion of tourism in all parts of the world has made the tourism industry the largest industry and employer in the world after the oil industry and the automotive industry, and has become the third most lucrative industry. One of the most important destinations that has influenced the world's tourism process in recent decades is urban centers, and these centers have attracted many tourists. In the present study, the analysis of service variables related to urban tourism industry in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces has been analyzed by using Spss and ArcGIS software. To analyze the indicators related to urban tourism, initially 34 variables were selected and finally these variables were converted to 30 indicators. The result of using factor analysis technique has been to reduce 30 research indicators to six final factors, and these six factors together explain and interpret approximately 96,685% of the variance of the society. The combined index scores obtained from the 30 indicators related to tourism show that Gachsaran city is at a certain level, Dena, Boyer Ahmad, Kohgiluyeh and Basht are at a certain level. Bahmaei alone is at the deprived level of the province and Charam and Landeh are at the very deprived level of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • urban tourism
  • Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province
تقوایی، مسعود، ایزدی، ملیحه(1391)، تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری(مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، صص 44-31.
 تقوایی، مسعود، اکبری، محمود(1387)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری شهری، چاپ اول، انتشارات پیام علوی، اصفهان.
خلیلی، رضا، کرمی، مرتضی، پورکریم، سمیرا(1398)، ارزیابی میزان برخورداری گردشگران از خدمات گردشگری شهری مطالعه موردی: مناطق ده گانه شهرداری تبریز، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال هشتم، شماره 30، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر. صص 124-99.
خلیلی، جهانگیر(1382)، جغرافیای استان کهگیلویه و بویراحمد، انتشارات چاپ و نشر کتاب­های درسی ایران، تهران.
سنایی مقدم، سروش، محمدی یگانه، بهروز، رضایی، میثم(1395)، سنجش و اولویت بندی جاذبه­های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس پتانسیل جذب گردشگر، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال 6، شماره 21، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، صص 18-1.
شایان، سیاوش، پارسائی، اسماعیل(1386)، امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 53، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. صص 181-153.
صابری فر، رستم(1398)، بررسی رضایت مندی از کیفیت خدمات ارائه شده در شهرهای مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی(مورد مطالعه: شهر مشهد)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال هشتم، شماره 30، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر. صص 138-125.
صادقلو، طاهره، ذاکری، صدیقه(1397)، ارزیابی و اولویت بندی جاذبه­های گردشگری با هدف توسعه گردشگری(منطقه مورد مطالعه: شهر مشهد)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 7، شماره 26، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر. صص 69-59.
صیاد بیدهندی، لیلا، قرخلو، مهدی(1397)، تحلیل و سطح بندی جاذبه­های گردشگری استان اردبیل، مجله گردشگری شهری، دوره 5، شماره 1، تهران. صص 125-113.
غفاری گیلانده، عطا، ده ده زاده سیلابی، پروین، قدیمی، مریم(1396)، رتبه بندی جاذبه­های گردشگری براساس پتانسیل جذب گردشگر با استفاده از مدل تاکسونومی عددی(مطالعه موردی: شهرستان خوی)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 5، شماره 20، صص 126-113.
فرجی، عبدالرضا(1366)، جغرافیای کامل ایران، شرکت چاپ و نشر ایران، تهران.
قاسمی، مسلم، شرفی، حجت الله، جعفری، مرضیه، شیخ علی پور، بهزاد(1395)، رتبه بندی زیرساخت­های گردشگری شهری با استفاده از تکنیک کوپراس(مطالعه موردی: استان زنجان)، مجله گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، تهران. صص 41-31.
قربانی گلزاری، سپیده، حسین زاده دلیر، کریم، بیک بابایی، بشیر(1398)، بررسی و تحلیلی بر چالش­های توسعه توریسم شهری نمونه موردی: شهر تبریز، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال هشتم، شماره 30، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر. صص 45-33.
مجیدی ده شیخ، حکیمه، صفرآبادی، اعظم، گلی، علی(1396)، آمایش منطقه­ای جاذبه­های گردشگری با تأکید بر توان­های اکوتوریسم(استان کهگیلویه و بویراحمد)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره 29، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت. صص 82-61.
محلاتی، صلاح الدین(1380)، درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
مختاری ملک­آبادی، رضا(1382)، تحلیل پتانسیل­های گردشگری بخش باغ­ بهادران و برنامه­ریزی توسعه آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه(1373)، جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجة استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج.
نصراللهی، زهرا، جهانبازی، ندا، ناصری، طاهره(1393)، رده بندی استان­های کشور برحسب جاذبه­های گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال نهم، شماره 28، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران. صص 37-17.
 نصیری هند خاله، اسماعیل، حسین زاده، رباب، صفرعلی زاده، اسماعیل(1395)، سطح بندی زیرساختها و تأسیسات گردشگری در شهرستان­های استان آذربایجان غربی، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 20، شماره 55، دانشگاه تبریز، تبریز. صص 271- 255.
Ashworth, G. and Page, S. J(2011), Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, Tourism Management, Vol 32, pp 1-15.
Barrera Fernandez, D., Arista Castillo, L. Azevedo Salomao, E.M. (2014), Tourist use of historic cities, Review of international agreements and literature, International Humanities Studies, Vol 1, pp1-11.
 Fernandez, D. B. Hernández Escampa, M. Balbuena Vázquez, A.(2016), Tourism Management in the historic city: The impact of urban planning policies, International Journal of Scientific Management and Tourism, Vol 2, N4, pp 349-367.
Josiam, B.M, Mattson, M. and Sullivan, P(2004), The Historaunt: heritage tourism at Mickey’s Dining Car, Tourism Management 25.
Hall, C. M and Page, S. J. (2002), The Geography of tourism and recreation Environment, place and space, London, New York.
Law, C.M. (1996), Urban tourism; Attracting visitors to large cities, London and New York: Mansell Publishing Limited.
Paskaleva-Shapira, K(2001), Innovative Partnerships for Sustainable Urban Tourism Framework Approach and the European Experience, ‘Creating and Managing Growth in Travel and Tourism’ TTRA European Conference, Stockholm, Sweden.
Richards, G. (2001), Cultural attractions and European tourism, Oxon and New York: CABI Publishing.
World Tourism Organization (2002), Turismo: Panorama 2020, Volumen 7, Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos de Mercado, Madrid: World Tourism Organizatio.