دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، شهریور 1399 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سطح بندی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر برخورداری از خدمات صنعت گردشگری شهری

صفحه 107-120

محمود اکبری؛ رضا التیامی نیا؛ فیض اله جوزاریان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی زیبایی نماهای خانه های مدرن با روش تناسبات هندسی نمونه موردی: خانه‌های مدرن شهر تهران

صفحه 121-146

مریم امان پور؛ منصوره طاهباز؛ لیلا کریمی فرد


رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل کیفیت خدمات صنعت هتلینگ سبزدرگردشگری ورزشی (مطالعه موردی استان مازندران)

صفحه 219-236

علی جیرسرایی؛ مرتضی دوستی پاشا؛ سید حسین علوی؛ فرشاد امامی


تبیین سیاست‌های زمین شهری در ایران

صفحه 237-252

احمد حاجی حیدری؛ بختیار عزت پناه؛ ابوالفضل مشکینی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایذه-بخش دهدز)

صفحه 297-311

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی


ارائه الگوی مدیریت پسماند با استفاده از الگوریتم کوانتومی

صفحه 313-327

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی

صفحه 329-342

مرجان طالبی نیا؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی(مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران)

صفحه 343-357

سمانه عزیزی دانالو؛ حسین مجتبی زاده خانقانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مقایسه تطبیقی تاثیر مورفولوژی بر کارایی انرژی با استفاده از روش I.M.M ، در محلات هفت حوض و چیذر تهران

صفحه 359-373

مهسا گلابی دزفولی؛ حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

مسئولیت دولت ها در قبال جنایت علیه مسلمانان روهینگیا در حقوق بین الملل تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی

صفحه 397-427

هادی نجاری؛ علی پورقصاب امیری؛ حسن سلیمانی؛ احمدرضا بهنیافر


ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا