دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 1-637 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت)

صفحه 1-15

سیده کهربا سیدبرنجی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

صفحه 83-106

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ شهرام امیرانتخابی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ محدودیت ها و فرصت ها

صفحه 107-118

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بازشناسی قابلیت های بازآفرینی در بافت های ناکارآمد (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری کلانشهر تبریز)

صفحه 137-151

ولی عبدالهی؛ بشیر بیگ بابایی؛ بختیار عزت پناه


بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک‌های هنری _معماری قرن 21

صفحه 153-163

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


تبیین رویکرد تاثیرات اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله اتابک تهران

صفحه 181-198

بهزاد کاکاوند؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل و نقل هوایی شهر اهواز )

صفحه 253-266

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر جایگاه توسعه میان‌افزا (نمونه موردی: منطقه 8 کلانشهر تبریز)

صفحه 267-284

غلامرضا جلیز؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تاثیرحکمت اشراق بر نظریه زیست محیطی دکتر سید حسین نصر

صفحه 483-500

انشاالله رحمتی؛ سید ناصر موسوی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن (مطالعه موردی: شهر ‏گرگان)‏

صفحه 535-555

محمد رضا قربانی پارام؛ سیروس باور؛ هادی محمودی نژاد


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل رابطه توسعه کالبدی و زیست محیطی روستایی با مهاجرت‌ معکوس؛ مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران

صفحه 557-578

محسن طاهری؛ سیمین ارمغان؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


برنامه ریزی منطقه ای در تحلیل گفتمان توسعه ای دولت سازندگی

صفحه 421-433

عارف بیدار؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ امین نواختی مقدم


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی مولفه های شاخص منظر بوم گرا در هویت بخشی به محیط در اقلیم گرم و مرطوب ( مورد مطالعه : بندر کنگ )

صفحه 623-637

محیا رنجبران؛ جمال‌الدین مهدی نژاد؛ باقر کریمی؛ محمود جمهیری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

امکان‌سنجی تحقق‌ شهر هوشمند در شهر اردبیل با تکیه بر شاخص‌های رشد هوشمند

صفحه 778-794

نسرین مصدق؛ حسین نظم فر؛ پرویز نوروزی ثانی