عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ محدودیت ها و فرصت ها

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران.

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

بریکس را گروه اقتصادی کشورها نوظهور می دانند که سعی در ارتباط اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه با یکدیگر دارند. در اواخر سال 2013 ایران اعلام کرد که آمادگی عضویت در بریکس را دارد. در این بین چین، طرح اولیه بریکس پلاس را پیش کشید و سیاست آن قدرت بخشیدن به این گروه تازه تاسیس بود. بنای این طرح، استقبال از برخی از کشورهای در حال توسعه در بریکس بود. جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را جهت عضویت در بریکس اعلام کرد. اگرچه در طرح اولیه ی بریکس پلاس، جمهوری اسلامی ایران نیز برای عضویت از طرف اعضای بریکس از جمله چین در نظر گرفته شد اما این عضویت به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد. واکاوی دلایل عدم موفقیت ایران در بریکس و منافع و معایبی که این عضویت احتمالا در پیش دارد هدف اصلی این مقاله است. براین اساس در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ چه محدودیت ها و فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند؟ به نظر می رسد که بریکس، در آینده نیز قصد دارد تا اعضای جدیدی را به گروه خود اضافه کند و جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و تعامل با بریکس نیاز دارد تا این گروه اقتصادی را بیش از پیش تحلیل کند تا در این بین بتواند منافع ملی بیشتری را در رویه این همکاری به دست آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Membership of the Islamic Republic in BRICS; Limitations and opportunities

نویسندگان [English]

  • Arezoo Kheradmandan 1
  • bahram yousefi 2
  • Roholah Shahabi 2
  • Shiva Jalalpoor 3
1 PhD Student in Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The BRICS is seen as an economic group of emerging countries that seek to connect economically with most developing countries. In late 2013, Iran announced that it was ready to join the BRICS. China, meanwhile, came up with the BRICS Plus prototype, whose policy was to empower the fledgling group. The plan was to welcome some developing countries to the BRICS. The Islamic Republic of Iran also announced its readiness to join the BRICS. Although in the original BRICS Plus plan, the Islamic Republic of Iran was also considered for membership by BRICS members, including China, but this membership did not happen for various reasons. The main purpose of this article is to analyze the reasons for Iran's failure in BRICS and the advantages and disadvantages that this membership may have. Accordingly, in this article we will answer the question that the membership of the Islamic Republic in the BRICS; What constraints and opportunities does it create for the Islamic Republic of Iran? It seems that the BRICS intends to add new members to its group in the future, and the Islamic Republic of Iran needs to cooperate and interact with the BRICS to further analyze this economic group so that in the meantime it can pursue national interests. Gained more in the course of this collaboration

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRICS
  • Development
  • Cooperation
  • National Interests
  • Islamic Republic
ایزدی، جهانبخش، مطهری خوشینانی، مصطفی. (1394). «ائتلاف ناتمام بریکس و نسبت آن با جمهوری اسلامی ایران«. مطالعات روابط بین الملل، 8(31), 41-68.
پناهی، حسن(1394)«جایگاه بریکس در ساختار توزیع قدرت در نظام نوین اقتصاد سیاسی جهانی(2014-2001) با نگاهی به امکان سنجی عضویت ایران در بریکس: موانع، راهبردها و مزایا، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
Acharya, A, and B. Buzan. (2009)Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia. London: Routledge,
Bordachev, Timofei & colleges (2020) “BRICS and the Rivalry Pandemic”, The Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club, 42 Bolshaya Tatarskaya st, Moscow, 115184, Russia, p 7-27.
Ballard, Barclay(2020) “Failure to welcome new members could render the BRICS association irrelevant – here’s why”, World Finance, https://b2n.ir/781222
BRICS Ufa Declaration and Action Plan(2015). “7th BRICS Summit”, Ufa, Russia, July 9.
Financial Tribune(2019) “BRICS Accounts for 30% of Iranian Non-Oil Trade”, https://b2n.ir/329363
Marko Juutinen (2019) “Emerging powers and new global politics? An Indian perspective on the BRICS paradox”, Third World Thematics: A TWQ Journal, 4:6, 489-506, DOI: 10.1080/23802014.2019.1636713
Mutize, Misheck & Sean Gossel(2017) “BRICS bank is offering more of the same rather than breaking the mould”, The Conversation Trust (UK).
Nuruzzaman M. (2020) “Why BRICS Is No Threat to the Post-war Liberal World Order”,International Studies. 2020;57(1):51-66. doi:10.1177/0020881719884449
Shokri Kalehsar, omid(2019) “Iran Turns to BRICS Nations to Demolish Trump's Wall of Sanctions”, BRICS information portal,
Samadi, Ali Hussein & Sakine, Owjimehra, Zohoor, NezhadHalafib(2020)«The cross-impact between financial markets, Covid-19 pandemic, and economic sanctions: The case of Iran”, Journal of Policy Modeling.
Zhaoyi, Pan(2019) “Data tells: Why should BRICS countries cooperate on energy, CGTN, https://b2n.ir/069915
KAWAHITO, Masanori(2020) “Information on Developing Countries(BRICs, VISTA, et cetera), Harakenzo world Parent TradeMark, http://www.harakenzo.com/en/rising_nation/iran.html
khorramshad mohammad bagher, Seifi Abdolreza(2019) “BRICS and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran”, Journal: POLITICAL AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND RESEARCH QUARTERLY fall 2019, Volume 11, Number 40; Page(s) 45 To 68.
Yacoubian, Alex(2019) “Iran's Increasing Reliance on China”, United Stated Institutes of Peace.
Nasser Saghafi-Ameri(2013) “Iran Finds Common Grounds with the 'BRICS', Research Journals, https://b2n.ir/001744
Valizadeh، Akbar؛ Houshialsadat، Seyyed Mohammad(2013)«Iran and the BRICS: The Energy Factor”, Volume 4 - Number 2 Science-Research/ISC (30 page