مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن (مطالعه موردی: شهر ‏گرگان)‏

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری-دانشکده فنی مهندسی و هنر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه-شهر ساوه- کشور ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

معماری بیوفیلیک در واقع طراحی و ساخت با توجه به طبیعت در ذهن می‌باشد. البته طراحی بیوفیلیک به این معنی نیست ‏که ساختمان‌هایمان را با چمن و پوشش گیاهی سبز کنیم و به سادگی، جذابیت و زیبایی آنها را با استفاده از درختان و بوته ها ‏بالا ببریم. بلکه موضوع بحث ما خیلی بالاتر از این است و در مورد مکان بشریت در طبیعت و همچنین مکان و جایگاه جهان ‏طبیعی در اجتماع انسان‌هاست. لذا هدف این مقاله مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن ‏‏(مطالعه موردی: شهر گرگان) می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش ‏گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و میدانی می‌باشد. جهت ارزیابی سوالات تحقیق از آزمون ‏t‏ تک نمونه‌ای استفاده شده ‏است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توجه به اصول و شاخص‌های معماری بیوفیلیک در حین طراحی و اجرای خانه‌های ‏سنتی و مدرن در شهر گرگان در ابعاد زیر مانند: ارتباط بصری و غیربصری با طبیعت، تحریک غیر موزون حسی، تنوع حرارتی ‏و جریان هوا، نشر نور پراکنده، الگوها و فرم‌های بایومورفیک، پیچیدگی و نظم، چشم‌انداز، پناهگاه و ... در ارتقای کیفیت آنها و ‏به تبع آن افزایش میزان رضایتمندی ساکنان آنها، تآثیر عمده‌ای دارد. با این تفاوت که این اصول، امروزه در طراحی خانه‌های ‏سنتی در شهر گرگان به طور کامل مشاهده می‌شود اما در طراحی خانه‌های مدرن از بین 18 اصول مطرح شده، فقط 10 اصل ‏قابل مشاهده است. که نیازمند پیگیری جهت بکارگیری بقیه عوامل در طراحی خانه‌های مدرن می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the effect of biophilic architecture on design of ‎traditional and modern houses (Case study: Gorgan city)‎

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ghorbani param 1
  • Cyrus Bavar 2
  • Hadi Mahmoudinejad 2
1 PhD Student, Department of Architecture, Faculty of Engineering and Art, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Biophilic architecture is in fact designed and constructed according to nature in ‎mind. Of course, biofilm design does not mean we can make our buildings green ‎with grass and vegetation and simply enhance their attractiveness and beauty using ‎trees and shrubs. Rather, the subject of our discussion is much more than that about ‎the place of humanity in nature as well as the place and place of the natural world in ‎human society. The purpose of this paper is to compare the impact of biofuel ‎architecture on the design of traditional and modern houses (Case Study: Gorgan ‎City). The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in ‎nature. The method of data collection is also documentary and field. One-sample t-‎test was used to evaluate the research questions. The results show that attention is ‎paid to the principles and characteristics of biophilic architecture when designing ‎and executing traditional and modern houses in Gorgan in the following aspects: ‎visual and non-visual relation with nature, unbalanced sensory stimulation, thermal ‎variability and Airflow, scattered light emission, biomorphic patterns and forms, ‎complexity and order, landscape, refuge, etc. have a major impact on improving ‎their quality and consequently increasing their residents' satisfaction. Although ‎these principles are now fully observed in the design of traditional houses in ‎Gorgan, but in the design of modern houses out of the 18 principles outlined, only ‎‎10 principles are visible. That requires follow-up to apply other factors in the design ‎of modern homes‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Biofuel
  • Design
  • Traditional and Modern Homes
  • Gorgan City.‎
بیطرف، احسان، 1397، تدوین اصول و معیار­های معماری اکولوژیک بیوفیلیک در راستای ارتقای کیفیت مجتمع­های مسکونی ایران، رساله دکترای رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده عمران، معماری و هنر، گروه معماری، استاد راهنما: خانم دکتر فرح حبیب.
بیطرف، احسان، حبیب، فرح و ذبیحی، حسین، 1397، بومی­سازی معماری اکولوژیک و بیوفیلیک در طراحی مجتمع­های مسکونی ایران در راستای ارتقای کیفیت آن­ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 52، صص 218-205.
پیرمحمودی، فروزان و برزویی، امیر، 1396، معماری بیوفلیک در برنامه­ریزی با رویکرد طراحی پایدار، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.
جعفری، خداوردی و یوسفی، عاطفه، 1396، معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار، انتشارات سیمای دانش، چاپ اول، تهران، ایران.
زیاری، کرامت­الله، اجزاء­شکوهی، محمد و خادمی، امیرحسین، 1397، کاهش آلودگی­های زیست­محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه­ریزی شهری بیوفلیک، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال پنجم، شماره 1، صص 19-1.
شریفی، عبدالرضا و آذرپیرا، مرتضی، 1394، بررسی الگوگیری از محیط زیست طبیعی در معماری شهری و استفاده از نظریه بیوفیلیکا (شهر در باغ) و مقایسه آن با رویکرد شهرسازی در مکتب اصفهان، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا، 1396، محاط در محیط (کاربرد روان­شناسی محیطی در معماری و شهرسازی)، چاپ سوم، نشر سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
فقیه عبدالهی، ‌هانیه و اسلامی مقدم، علیرضا، 1395، چرایی استفاده از طراحی هوشمند آفرینش در معماری بیوفیلیک، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین، آلمان، تیرماه.
هادیان­پور، محمد و یاقوتی زاده، عابدین، 1394، تأثیر روان­شناسی محیط در خانه­های ویلایی با آپارتمان­ها به لحاظ کیفیت مسکن، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و زیرساخت­های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس.
Kellert, S.R & etal,. (2008). Biophilic Design: The theory, science and practice of Bringing Building Life. Hoboken. New Hersey: John Wilcy and Sons. Inc.
Kellert, Stephen R., 2005, “Biophilic for Life”,Island Press, Washington.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010.
Stewart – Pollack, Julie, 2006, “Biophilic Design: The theory, Science, and practice of Bringing Building Life”, Hoboken, New Hersey: John Wilcy & Sons, Inc, chapter 1.
Wilson, Edward O., 1992, “The diversity of life”, Harvard University Press.