اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ‏مدیریت ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 مدرس گروه معماری‌، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای طبیعی و دانشگاه افسری امام علی ع، تهران، ایران

چکیده

ورزش یک پدیده ای همگانی است و با گسترش آن مردم و قشرهای گوناگون یک جامعه از فوایدش بهره مند می شوند، لذا جهت حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی اهمیت دادن به ورزش نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب شهروندان را داراست. معماری ایرانی از جایگاه رفیعی در تاریخ ایران زمین برخوردار است و از گذشته تا به حال دارای شاخصه های متفاوتی بوده اند که آن را از سبک و سیاقهای دیگر بناها جدا می سازد. این مؤلفه ها شامل هندسه علمی و هنرهای ابداعی برگرفته از اندیشه های معنوی شخص میشود با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای و میدانی صورت خواهد گرفت که در نهایت منجر به طراحی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and criteria of designing sports complexes (Case study: Karaj city)

نویسندگان [English]

 • freshteh gol zadeh 1
 • Zahra Hamidi 2
 • Mohammad Hossein Fathi 3
1 Graduate of Sports Management, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 Lecturer, Department of Architecture, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Natural Geography and Imam Ali Military University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sport is a universal phenomenon and with its expansion, people and various strata of a society benefit from its benefits, so to maintain health and physical and mental growth, giving importance to sports has a key role in improving the quality of life and increasing the standard of living of citizens. Iranian architecture has a high status in the history of Iran and from the past to the present have had different characteristics that distinguish it from other styles and contexts of buildings. These components include scientific geometry and innovative arts derived from a person's spiritual thoughts. According to the types of basic, theoretical, applied and scientific research, the present research is applied in terms of purpose. There will be a library and a field that will eventually lead to design

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports complex
 • architecture
 • sports
 • space
 • design
 1. افشار، حمیدرضا­،1389، ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی امنیت ملی،دوره 10، شماره 36

  انصاری، حمیدرضا و سحر علیزاده شالچی، ۱۳۹۴، طراحی باشگاه ورزشی با رویکرد معماری پایدار، اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

  آجرلو، زهرا، 1389، مجموعه ورزشی و تفریحی کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  بابلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی،1385، گردشگری ماهیت و مفاهیم چاپ اول تهران انتشارات سمت

  تندنویس، فریدون،1392، جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران . فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی . شماره 9، سازمان تربیت بدنی، تهران.

  پرتوی مهر، نوید، محمدیان بهرام، ۱۳۹۵، بررسی طراحی استادیوم چند منظوره با رویکرد هوشمندانه ی (BMS)، سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، امارات (دبی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز -جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پایدار- کانون معماری ایران-کنسرسیوم آنابافت شهر

  حمیدی، زهرا؛ مهناز ونائی و رحمان ذوقی­(1395)،انرژی های پایدار تحولات نوین فکری در معماری و

  شهرسازی، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد

  دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی

  رمضانی نژاد، رحیم، 1392، نقش ورزش در تامین بهداشت روانی اجتماعی جوانان . همایش علمی و کاربردی ورزش و جوانان، گیلان

  زندیه مهدی و پروردی نژاد سمیرا­(1389)، توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران. نشریه مسکن و محیط روستا، 1389؛ 29(131):21-2.

  سرمدی انصار(1384)، شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان، فصلنامه روانشناسی تربیتی،دوره 11، شماره 35

  صالحی خراجی مریم، شاهکار عبدالحسین­(1395)، فاکتورهای تعیین کننده دربرنامه ریزی طراحی معماری استادیوم» اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه، نظریه و روش ها)

  صالحی، محمدحسین­(1394)، الگوی جامع معماری ایرانی اسلامی در طراحی فضاهای ورزشی ایران ) مطالعه موردی استان مازندران) پایان نامه کارشناسی ارشد.

  صالحی محمدحسین؛ مسلم زاده تهرانی مرجان، 1391، مجموعه ورزشی موج دریا. پایاننامه کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور، نوشهر.

  صفریان زنگیر وحید، مصطفی زاده رئوف ، قنبری قنبرلو مهدی­(1396)، اکوسیستم های طبیعی ایران

  طبیبیان،حمید، مترجم،1379، دانشنامه بزرگ لاروس نوشته ی خلیل الحجر تهران انتشارات امیرکبی

  کاکانژادیان، پرستو، 1392، طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  کیانی محمّد یوسف­،1379، معماری ایران، انتشارات سمت.

  قربانی، آناهیتا، 1395، «طراحی استادیوم ورزشی برای بانوان»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  قلی نژاد، علی،1389، بررسی علل گرایش ورزشکاران زورخانه های شهر تهران به ورزش باستانی در سال 89»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  معتقدی ، محمد، 1396، «طراحی دانشکده هنر و معماری الر با رویکرد معماری اسلامی ایرانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  مرزیاری ، مهدی،1380، دانشکده علوم ورزش و تربیت بدنی مجموعه ورزشی انقلاب»، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  مقررات و معیارهای طراحی فضاهای ورزشی، 1396، نشر مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات.

  مهدی زاده سراج، فاطمه،1395، آموزش همزمان و ترکیبی دروس پایه معماری، عامل موثر بر ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان، مورد مطالعاتی: محتوای درس هندسه کاربردی مجلهمعماری و شهرسازی آرمان­شهر

  نادریان جهرمی مسعود، جلیلی فاطمه، 1398، «تحلیلی بر رابطه بین آشفتگی اجتماعی و میزان رعایت هنجارهای رفتاری در استادیوم های ورزشی توسط تماشاچیان»، ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه.

  نجفی، امین، 1398، طراحی مجتمع فرهنگی با هدف تداوم معماری ایرانی-اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد

  نقره کار عبدالحمید. مبانی نظری معماری. دانشگاه پیام نور.

  کتب و مقالات خارجی

  Architectural record 8,magazine of AIA,june 2001.

  Sport facilities, instaiaciones deportivas.

  Architectural record 8,magazine of AIA,june 2001. Sport facilities, instaiaciones deportivas.

  سایت های اینترنتی

   Images.Google.com

  http://www.wikipedia.com

   

   

  1.       افشار، حمیدرضا­،1389، ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی امنیت ملی،دوره 10، شماره 36

  2.       انصاری، حمیدرضا و سحر علیزاده شالچی، ۱۳۹۴، طراحی باشگاه ورزشی با رویکرد معماری پایدار، اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

  3.       آجرلو، زهرا، 1389، مجموعه ورزشی و تفریحی کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  4.       بابلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی،1385، گردشگری ماهیت و مفاهیم چاپ اول تهران انتشارات سمت

  5.       تندنویس، فریدون،1392، جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران . فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی . شماره 9، سازمان تربیت بدنی، تهران.

  6.       پرتوی مهر، نوید، محمدیان بهرام، ۱۳۹۵، بررسی طراحی استادیوم چند منظوره با رویکرد هوشمندانه ی (BMS)، سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، امارات (دبی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز -جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پایدار- کانون معماری ایران-کنسرسیوم آنابافت شهر

  7.       حمیدی، زهرا؛ مهناز ونائی و رحمان ذوقی­(1395)،انرژی های پایدار تحولات نوین فکری در معماری و

   شهرسازی، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد

  دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی

  8.       رمضانی نژاد، رحیم، 1392، نقش ورزش در تامین بهداشت روانی اجتماعی جوانان . همایش علمی و کاربردی ورزش و جوانان، گیلان

  9.       زندیه مهدی و پروردی نژاد سمیرا­(1389)، توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران. نشریه مسکن و محیط روستا، 1389؛ 29(131):21-2.

  10.    سرمدی انصار(1384)، شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان، فصلنامه روانشناسی تربیتی،دوره 11، شماره 35

  11.    صالحی خراجی مریم، شاهکار عبدالحسین­(1395)، فاکتورهای تعیین کننده دربرنامه ریزی طراحی معماری استادیوم» اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه، نظریه و روش ها)

  12.    صالحی، محمدحسین­(1394)، الگوی جامع معماری ایرانی اسلامی در طراحی فضاهای ورزشی ایران ) مطالعه موردی استان مازندران) پایان نامه کارشناسی ارشد.

  13.    صالحی محمدحسین؛ مسلم زاده تهرانی مرجان، 1391، مجموعه ورزشی موج دریا. پایاننامه کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور، نوشهر.

  14.    صفریان زنگیر وحید، مصطفی زاده رئوف ، قنبری قنبرلو مهدی­(1396)، اکوسیستم های طبیعی ایران

  15.    طبیبیان،حمید، مترجم،1379، دانشنامه بزرگ لاروس نوشته ی خلیل الحجر تهران انتشارات امیرکبی

  16.    کاکانژادیان، پرستو، 1392، طراحی مجموعه ورزشی در اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  17.    کیانی محمّد یوسف­،1379، معماری ایران، انتشارات سمت.

  18.    قربانی، آناهیتا، 1395، «طراحی استادیوم ورزشی برای بانوان»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  19.    قلی نژاد، علی،1389، بررسی علل گرایش ورزشکاران زورخانه های شهر تهران به ورزش باستانی در سال 89»، پایان نامه کارشناسی ارشد

  20.    معتقدی ، محمد، 1396، «طراحی دانشکده هنر و معماری الر با رویکرد معماری اسلامی ایرانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  21.    مرزیاری ، مهدی،1380، دانشکده علوم ورزش و تربیت بدنی مجموعه ورزشی انقلاب»، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  22.    مقررات و معیارهای طراحی فضاهای ورزشی، 1396، نشر مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات.

  23.    مهدی زاده سراج، فاطمه،1395، آموزش همزمان و ترکیبی دروس پایه معماری، عامل موثر بر ارتقاء انگیزش تحصیلی دانشجویان، مورد مطالعاتی: محتوای درس هندسه کاربردی مجلهمعماری و شهرسازی آرمان­شهر

  24.    نادریان جهرمی مسعود، جلیلی فاطمه، 1398، «تحلیلی بر رابطه بین آشفتگی اجتماعی و میزان رعایت هنجارهای رفتاری در استادیوم های ورزشی توسط تماشاچیان»، ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه.

  25.    نجفی، امین، 1398، طراحی مجتمع فرهنگی با هدف تداوم معماری ایرانی-اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد

  26.    نقره کار عبدالحمید. مبانی نظری معماری. دانشگاه پیام نور.

  ü      کتب و مقالات خارجی

  1.      Architectural record 8,magazine of AIA,june 2001.

  2.      Sport facilities, instaiaciones deportivas.

  3.      Architectural record 8,magazine of AIA,june 2001. Sport facilities, instaiaciones deportivas.

  ü      سایت های اینترنتی

  1.  Images.Google.com
  2. http://www.wikipedia.com