جایگاه حقوقی رمز ارزها در عقد بیع و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

با توجه به رشد سریع علوم مختلف و پیوند عمیق فیمابین یافته های علوم انسانی ، می بایست محققین هر علم یافته های علوم را از لحاظ آثار و نتایج در علم تخصصی خود بررسی نمایند و نتایج حاصله را به اشتراک بگذارند علم حقوق به عنوان یکی از علوم اصلی تنظیم‌ کننده ی روابط اجتماعی که علاوه بر قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی ، به عنوان رکن نظارتی اعمال قانون در اجتماع هم می باشد جهت جلوگیری از آشوب و بی نظمی در روابط اجتماعی افراد می بایست با سرعت متناسب نسبت به پدیده های اجتماعی واکنش نشان دهد یکی از پدیده های نوین در اقتصاد داخلی و بین المللی و یا به عبارت بهتر در عرصه نظم اقتصادی بین المللی ، ظهور رمز ارز هاست که امور حقوقی و اقتصادی در کشور ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رمز ارزها از زمان رواج در داخل کشور با توجه به ماهیت متفاوت با پول رایج و سنتی مباحث جدیدی را در حوزه علم حقوق و اقتصاد مطرح نموده اند که در طی این تحقیق به این موضوع می پردازیم که رمز ارزها که یک نوع پول دیجیتال ،غیرمتمرکز ،همتا به همتا ، شبه ناشناس و رمز پایه هستند امکان پذیرش به عنوان ثمن در عقد بیع در حقوق ایران را دارند یا خیر؟ ضمناً بر اساس دیدگاه دیگری ،رمز ارزها به عنوان کالا تلقی گردیده اند و این موضوع بررسی می گردد که آیا رمز ارزها قابلیت تعیین به عنوان مبیع (مثمن) را دارند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal status of cryptocurrencies in the sales contract and explaining its geopolitical dimensions

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghasi 1
  • Alireza Enterzari 2
  • Mostafa Heidari 3
1 Doctoral student of private law, Naraq Branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Naraq Branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naraq Branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran.
چکیده [English]

Considering the rapid growth of different sciences and the deep connection between the findings of human sciences, the researchers of each science should examine the findings of science in terms of the works and results in their specialized science and share the results. Law science as one of the sciences. The main regulator of social relations, who, in addition to legislation and regulation of social relations, is also a supervisory pillar of the application of law in society, in order to prevent chaos and disorder in the social relations of individuals, he must react to social phenomena with appropriate speed. One of the new phenomena in the domestic and international economy, or rather in the field of international economic order, is the emergence of cryptocurrencies, which has overshadowed legal and economic affairs in Iran. Cryptocurrencies since their popularity in the country, due to their different nature from common and traditional money, have raised new issues in the field of law and economics. Peer-to-peer, semi-anonymous and basic code, are they possible to be accepted as price in the contract of sale in Iranian law or not? In addition, based on another point of view, cryptocurrencies are considered as goods, and it is checked whether cryptocurrencies have the ability to be determined as sold or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money
  • cryptocurrency
  • digital
  • decentralized
  • selling
امامی، سید حسن (1377)حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397)الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها -معاونت فناوری‌های نوین.
بیات، فرهاد و بیات، شیرین (1397) حقوق مدنی، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات ارشد، چاپ 15.
پریپتو (1398) پول الکترونیکی بیت‌کوین –مترجم مهدی خیرالهی، انتشارات نسل نواندیش، چاپ اول.
تقی زاده، ابراهیم و احمد علی، هاشمی (1391) اموال و مالکیت، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
جعفرنژاد قمی، عین الله (1398) آشنایی با فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال، چاپ اول، علوم رایانه.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1391) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم.
خویی، سید ابوالقاسم (1412)مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 1، بیروت، دارالهادی.
خمینی، روح اله (1392) تحریرالوسیله، مترجمین آیت اله سید محمد بجنوردی و دکتر سید عباس حسینی نیک، انتشارات مجد.
خمی، سعید (1398) بیت‌کوین پایان پول و سلطه، نشر چالش، چاپ اول.
رهبر، مهدی و خطیبی، منیره (1396) ماهیت پول از منظر فقه اسلام، دو فصلنامه علمی – پژوهشی فقه مقارن، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان.
ریاضی مند، سید مهران (1397) بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال، انتشارات برتراندیشان، چاپ اول.
سخایی، جاسم و صدیقیان، عبداله و عظیمی دخت، سیدعلیرضا (1393) شرط مالیت داشتن مورد معامله در عقد بیع، اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق، میبد
شاملو، باقر و خلیلی پاجی، عارف (1399) چالش‌های حقوقی – اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام‌های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی – فصلنامه علمی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره 12، شماره 1 (پیاپی 63).
شهیدی، مهدی (1387) حقوق مدنی، تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
شف، پیتر و شف، اندرو (1400) چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد، نشر نی، مترجم دکتر حمیدرضا ارباب، چاپ 11.
طباطبایی، سیدمحسن (1379) نهج الفقاهه، قم، انتشارات جواد قیومی.
عباسی، جواد (1397) بیت‌کوین –کسب، فروش و سرمایه گذاری، نشر چالش، چاپ اول.
عباسی، جواد (1396) نحوة خرید و کسب درآمد بیت‌کوین سکة طلای دیجیتال، نشر چالش، چاپ اول.
عدل، مصطفی (1385) حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه.
کاتوزیان، ناصر (1386) دورة مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان
کاتوزیان، ناصر (1385) دورة مقدماتی حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (1400) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ شصت و دوم، انتشارات میزان.
موله، ماریژان و هرتسلفد، ارنست و گیرشمن، رومن (1399) سرزمین جاوید، مترجم ذبیح اله منصوری، انتشارات تاو، جلد اول.
میرمحمد صادقی، حسین (1386) حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
مرکز بررسی‌های استراتژیک (1399) گزارش نشست حکمرانی سایبری و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، شماره مسلسل 514، کد گزارش 83-99، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری.
میرزاخانی، رضا (1396) بیت‌کوین و ماهیت مالی – فقهی پول مجازی، کد گزارش 96-20-2017، سازمان بورس و اوراق بهادار.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1375) قاعدة اقدام، دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره 2.
هافمن، نیل (1397) بیت‌کوین به زبان ساده، مترجم مصطفی دهقان، ناشر داریا، چاپ اول.