تبیین ژئوپلیتیک نقش رسانه در برساختن هویت کردهای فیلی عراق با ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تبیین ژئوپلیتیک نقش رسانه در برساختن هویت کردهای فیلی عراق با ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران می‌باشد و در این راه از مکتب سازه انگاری برای بررسی و ارائه فهم و تصور از تشابهات فرهنگی این دو گروه استفاده شده است. با توجه به موضوع پژوهش بهترین روش تحقیق، روش قوم‌نگاری و تحلیل تاریخی است، اما برای محقق حضور در کشور عراق و قوم‌نگاری کردهای فیلی این کشور بنا به دلایلی امکان‌پذیر نبوده و نیز به دلیل کمبود منابع در این خصوص، روش تحلیل تاریخی نیز مقدور نبوده است. بنابراین محقق با توجه به کمبود منابع موجود و با استفاده از حضور کردهای فیلی که به صورت موقت و یا دائم در ایران ساکن بوده‌اند و نیز با ارتباط آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی با کردهای فیلی ساکن کشور عراق، از روش تحقیق کیفی (مصاحبه عمیق) استفاده کرده است. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمونی (تماتیک) انتخاب شده و در این راستا از رویکرد استقرایی یا پایین به بالا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مطلعین کلیدی بوده است که در حیطه فرهنگ و مذهب طوایف ایلامی و کردهای فیلی عراق آشنایی کامل دارند. حجم نمونه 17 نفر (9 نفر از طوایف استان ایلام و 8 نفر از کردهای فیلی عراق) و به شکل هدفمند انتخاب شده‌اند. روش‌ گردآوری اطلاعات، روش میدانی بوده و در اثنای تحلیل، به منظور تکمیل اطلاعات از روش‌ اسنادی نیز استفاده شده است. ساکنان استان ایلام و کردهای فیلی عراق مسلمان، شیعه مذهب و از طوایف و ایلات مختلفی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical explanation of the role of the media in building the identity of the Iraqi Kurds with Iran and its impact on Iran's national security.

نویسندگان [English]

 • Tofigh Oghabi 1
 • Iraj Ranjbar 2
 • Shahram Fattahi 3
 • Sirous Mohebi 2
 • Nosratollah Heidari 3
1 PhD student, Department of Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Political Science Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The current research aims to explain the geopolitics of the role of the media in building the identity of the Kurds of Iraq and Iran and its impact on Iran's national security, and in this way, the constructivist school has been used to investigate and provide an understanding of the cultural similarities of these two groups. According to the topic of the research, the best research method is ethnography and historical analysis, but it was not possible for the researcher to be in Iraq and ethnography of the elephant Kurds of this country for some reasons and also due to the lack of resources in this regard. The method of historical analysis has not been possible either. Therefore, the researcher, considering the lack of available resources and by using the presence of Fili Kurds who have temporarily or permanently lived in Iran, as well as online communication through social networks with Fili Kurds living in Iraq, using the qualitative research method (in-depth interview). Has used. The method of data analysis, thematic analysis, was chosen and in this regard, the inductive or bottom-up approach was used. The statistical population of the research has been key informants who are fully familiar with the culture and religion of the Elamite clans and the Fili Kurds of Iraq. The sample size is 17 people (9 people from the tribes of Ilam province and 8 people from the Kurds of Fili Iraq) and have been selected purposefully. The method of collecting information is the

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Iraq'
 • s elephant Kurds
 • Iran'
 • s national security
 • tribe
اخوان مفرد، حمیدرضا؛ هندیانی، عبدالله؛ زینال نژاد، حسن (1387) بررسی راه­های همگرایی قومیتی با تأکید بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره چهارم، صص 415-399
اسدی، علیرضا (1391) فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه، ایلام: انتشارات جوهر حیات
ام. هوور، استوارت؛ لاندبای، نات (1382) بازاندیشی درباره­ی رسانه، دین و فرهنگ، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران: انتشارات سروش
باریکان، ارکان (1396) عوامل مؤثر بر کشتار و اخراج کردهای فه­یلی از عراق طی سالهای 1362-1350 پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، استاد راهنما: دکتر شاهین پهنادایان
جوادی ارجمند، محمدجعفر؛ امیرزاده، محمدرضا (1392) بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)، فصلنامه عملی- پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 6، صص 168-147
جهانی، داریوش؛ عزتی، عزت ا... و محمدحسن نامی (1396) میزان تأثیر مؤلفه­های فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران، فصلنامه مطالعات ملی، سال هجدهم، شماره 1، صص 67-53
الحطاب، فرج (1393) آداب و رسوم عزاداری اربعین در عراق امروز، ترجمه: محمدمهدی رضایی، فصلنامه فرهنگ زیارت، شماره 19 و 20، صص 148-137؛
خاکسار، علی (1396) واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی- نمایشی «چَمَر» (مطالعه موردی بر روی قوم کُرد در غرب ایران)، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه هنر، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 15، صص 21-5؛
درخشنده، صید محمد (1390) ایل من ایلام (بررسی جامع تاریخ، جغرافیا، تمدن و فرهنگ استان ایلام)، چاپ دوم، ایلام: زانا؛
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال الدین (۱۳۸۸). امنیت بین الملل
ـــــــــــــــــــــــ (1393) فرهنگ و آیین‌های مردم ایلام، ایلام: مؤلف ناشر؛
ـــــــــــــــــــــــ (1394) فرهنگ تدفین از دوران کهن تا ایلام معاصر (با تأکید استان ایلام)، ایلام: ناشر مؤلف؛
رنجبر، هادی؛ علی اکبر حق دوست؛ مهوش صلصالی؛ علیرضا خوشدل؛ محمد علی سلیمانی و نسیم بهرامی (1391) نمونه­گیری در پژوهش های کیفی: راهنمای برای شروع، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شماره 3، صص 250-238؛
رهبر، عباسعلی و مسعود آخوندمهریزی (1387) پتانسیل‌های فرهنگی مؤثر بر همگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 16، صص 160-142؛
زمانی، سیدصادق؛ دلیر ناصرآبادی، فؤاد معزی (1390) فرهنگ، اشتراکات فرهنگی و نقش آن در توسعه پایانه های مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی باشماق مریوان)، اولین همایش ملی جلوه های فرهنگی استان کردستان، 27 مهر ماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛
سعیدی مدنی، سید محسن (1386) شکل گیری و توسعه نظریه‌های کلاسیک در انسان‌شناسی، یزد: مرکز انتشارات دانشگاه یزد؛
عیوضی، محمدرحیم؛ دشتی، فرزانه (1395) شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در ارتقاء همگرایی اقوام ایرانی در عصر جهانی شدن، فصلنامه عملی پژوهشی، مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 28، صص 132-109
فراستخواه، مقصود (1395) روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریه­ی برپایه» (گراندد تئوری GTM)، چاپ سوم،  تهران: انتشارات آگاه؛
فلاحی، علی (۱۳۸۲)."سازنده گرایی در سیاست خارجی"، فصلنامه راهبرد
قادرزاده، امید؛ محمدزاده، حسین (1397) مطالعه پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیت کُردهای ایران، فصلنامه پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال هفتم، شماره پیاپی 20، شماره اول، صص 42-19
قلی­پور، آرین؛ پورعزت، علی­اصغر (1387) تأملی بر نقش رسانه ملی در رصد و مدیریت بحران­های پنهان اجتماعی: مدیریت قومیتها، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی (پژوهش و سنجش)، دوره 15، شماره 56، صص 46-26
کرس ول، جان دبلیو (1396) طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه: علی رضا کیامنش و مریم دانای طوس، چاپ: ششم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی- واحد علامه طباطبایی