دوره و شماره: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 2، تیر 1402 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

صفحه 1-13

10.22034/jgeoq.2023.407588.4051

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


تحلیل مضمون الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت

صفحه 273-293

10.22034/jgeoq.2023.224793.2403

سید غلامرضا حسینی پور قاسم آبادی؛ مسعود پور کیانی؛ ملیکه بهشتی فر


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی مسئولیت مدنی اشخاص آلوده کننده محیط زیست

صفحه 294-305

10.22034/jgeoq.2023.409016.4055

داوود نوجوان؛ محمد علی داوطلب


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

عوامل موثر مدل فرآیندی لانچ موفق محصولات تند مصرف نوآورانه در صنایع لبنی ایران با استفاده از رویکرد ISM

صفحه 306-328

10.22034/jgeoq.2023.143233.1543

میلاد فامیلی سروینه باغی؛ نیلوفر ایمان خان؛ مجید فتاحی؛ فرشیده ضامنی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارتقای روند جذب گردشگر ایران در چشم‌انداز 1404 با تاکید بر نقش سیاست خارجی

صفحه 523-542

10.22034/jgeoq.2023.342160.3707

عباس ایمانی؛ علی بیژنی؛ رضا تاجفر