تأثیر الگوی مدیریت بحران هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد بر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در آسیای جنوب غربی با محوریت تقابل ژئوپلیتیکی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل.

4 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بی‌شک، موضوع هسته‌ای ایران یکی از مهم‌ترین موضوعات تاریخ سیاست خارجی بوده که اهمیت آن در دهة اخیر باعث شد تا دو عرصة سیاست داخلی و خارجی ایران تحت تأثیرش قرار بگیرند. شروع بحران هسته‌ای از بیانیة سعدآباد تا برجام، راهبردهای متعددی را برای نخبگان ایران بر جای گذاشت و این دوران را باید در یک سیر مرتبط با محیط‌های منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس این نوشتار با روش توصیفی –تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و پیگیری رسانه‌های جمعی درصدد است با بررسی الگوی مدیریت بحران هسته‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد بر سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در آسیای جنوب غربی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد اتخاذ سیاست تقابلی در مسئله هسته‌ای بیشتر از آنکه تابع جریانات و الگوهای رفتاری حاکم بر نظام جهانی و واقعیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران باشد ناشی از باورها و آرمان‌های شخصی جریان حاکم بود با توجه به حساسیت‌های پیش‌آمده در پی مدیریت بحران هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز با چالش‌های اساسی مواجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the nuclear crisis management model of the Ahmadinejad government on the regional policy of the Islamic Republic of Iran in Southwest Asia with the focus on geopolitical confrontation

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolmajid Zavari 1
  • Seyed Jalal Dehghani 2
  • Mohammad Reza Dehshiri 3
  • Hassan Khodaverdi 4
1 PhD student, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor of Political Science, School of International Relations.
4 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, Iran's nuclear issue has been one of the most important issues in the history of foreign policy, and its importance in the last decade has caused Iran's domestic and foreign policy to be affected by it. The beginning of the nuclear crisis, from the Saad Abad statement to the JCPOA, left several strategies for Iran's elites, and this era should be evaluated in a context related to regional environments. Based on this, this article, with descriptive-analytical method based on library studies and mass media follow-up, tries to examine and analyze the model of nuclear crisis management in the government of Mahmoud Ahmadinejad on the regional policies of the Islamic Republic in Southwest Asia. The results of the present research show that the government of Mahmoud Ahmadinejad's adoption of a confrontational policy in the nuclear issue was more a result of the personal beliefs and ideals of the ruling movement than it was subject to the currents and patterns of behavior governing the world system and the geopolitical realities of the Islamic Republic of Iran. The management of the nuclear crisis, the regional policies of the Islamic Republic also faced fundamental challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • geopolitics
  • regional politics
  • Mahmoud Ahmadinejad government
  • Southwest Asia
حبیب زاده ملکی، اصحاب، و جوادیان، رضا. (1389). راهبردهای رسانه‌ای در مدیریت بحران. توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 5(18)، 103-123.
سلیمی، حسین (1388) ،آسیای جنوب غربی به‌عنوان یک منطقه؟ تحلیل اطلاق قابلیت‌های منطقه به آسیای جنوب غربی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال پنجم، شماره‌ی دوم
سوادکوهی فر، ساسان. ذکائی فاتح، جواد. ملاحظات طراحی سایت زیرسطحی با رویکرد پدافند غیرعامل. همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی
مجتهدزاده، پیروز (1392)، فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک (مفاهیم و نظریه‌ها در عصر فضای مجازی)، انتشارات سمت.
محمد شفیعی، محمدرضا، و محمد شفیعی، امیرحسین. (1394). بحران و راهکارهای مدیریتی آن. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
Ashton, C (2013) Iran Nuclear Talks Europe’s Unsung Chief Diplomat /Interviewer: Gregor Peter Schmitz & Christoph Schult. Germany.
-Amiri, Hashem,(2015),Geopolitices, Diplomacy and Behavior of action, Kani Mehr Publications, Tehran, Iran[In Persian].
-  Associated Press (16 August 2006). "Syria, Iran praise Hezbollah, mock U.S. Mideast plans". East Bay Times.
-Bright, Arthur (2009) Ahmadinejad says he won't rule out an Iran nuclear bomb, The Christian Science Monitor, https://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2009/0918/p99s01-duts.html
-Falahi,Sara(2007),Comparison of nuclear diplomacy during the presidency of Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad, Journal of Political Science,No6.Tehran[In Persian].
Fathi, Nazila (12 December 2006). "Students disrupt speech by Iran chief". New York Times News Service./ and "Ahamadinejad: "We will reach the nuclear energy in near future." BBC News. Retrieved 29-10-2006. [In Persian]
-Ghahramanpour,Mostafa,(2008), Nuclear Iran symbol of national will against the hegemonic system , the office of political studies Majlis research center(MRC),Edit1[In Persian]
-  Goodman, Amy; Gonzalez, Juan (2008-09-26). "Ahmadinejad: Nukes for politically backward states". Press TV. Archived from the original on 2008-09-26. Retrieved 2008-09-26.
-The Acronym Institute(2006) "Ahmadinejad: Iran can now talk to world from vantage point of a nuclear state." The Acronym Institute.http://www.acronym.org.uk/old/archive/docs/0604/doc03.htmA
-Habibzadeh Maleki, A. Javadyan, R)2010 (Media Strategies in Crisis Management", Development Quarterly, Fifth Year, No. 18, [In Persian]
- Miller, Elhanan(2012) For Saudi Arabia, despite Ahmadinejad’s visit, Iran remains ‘the snake’, the times of Israel, https://www.timesofisrael.com/for-saudi-arabia-depite-ahmadinejads-visit-iran-remains-the-snake/
-National Conference on Passive Defense in Science and Engineering, https://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100621_l03_nuc_salehi_inspection "Iran Test-Fires Missile With 1,200-Mile Range." The New York Times. --
-The New York Times (2009)"Iran Test-Fires Missile With 1,200-Mile Range." The New York Times. https://www.nytimes.com/2009/05/21/world/middleeast/21iran.html
-Savadkoohifar, S. Zakai Fateh, J. (2013) "Passive Defense Considerations and Crisis Management",[In Persian]
- Schorn, Daniel (13 August 2006). "Iranian Leader Opens Up". 60 Minutes. CBS News. Retrieved 16 June 2009.
-Solomon, J. (2011, June 22). Saudi suggests ‘squeezing’ Iran over nuclear ambitions. The Wall Street Journal. Retrieved 30 December 2015, from http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304887904576400083811644642
-CNN(2008)"Ahmadinejad: Nations jealous of nuclear progress". http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/02/23/iran.jealous/
https://www.radiofarda.com/a/f7-ahmadinejad-controversies-part6-holocaust/25004150.html
Holocaust a myth, says Iranian president". Guardian.co.uk. London. Associated Press. 2005-12-14. Retrieved 2008-10-21.
https://www.magiran.com/article/1212294
-https://www.radiofarda.com/a/f10_Ahmadinejad_Satellite/1609051.html
-https://www.dw.com/fa-ir
- BK، (2012) ، https://www.dw.com/fa-ir