مبانی نظری ماهیت سیاست کیفری وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 دانشیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.321970.3500

چکیده

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical basis of the nature of the criminal policy of the introduction of the law to reduce the punishment of imprisonment in the Islamic Penal Code of Iran in line with regional planning.

نویسندگان [English]

  • Morteza Bahrami 1
  • Ahmadreza Behniafar 2
  • Mehdi Zolfaghari 3
1 PhD student in jurisprudence and criminal law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
3 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The law on reduction of prison sentence approved in May 2019 and published at the end of June 11 has come into force and due to the fact that this law is retroactive. The law to reduce prison sentences is a way to reduce the criminal population of prisons. This law has actually created a legislative revolution in the field of reducing prison sentences. The implementation of this law is associated with the reduction of the prison population. With the implementation of this law, if a person commits a crime that is punishable by imprisonment, but is subject to the payment of a fine in this law, the same law will be applicable to this person, even if his case has resulted in the issuance of a final and binding sentence. The rulings should return the case to the court to apply this law to issue a new ruling. A clear example of this can be in the case of obscenity, insult and defamation, where the punishment for these crimes is subject to reduction and conversion. Another issue that has been specified in this law is related to crimes that were previously unforgivable but are now considered forgivable. It is obvious that such cases can lead to the suspension of execution by announcing the forgiveness of the private plaintiff. to be

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy
  • the law on reducing the punishment of imprisonment
  • the Islamic Penal Code
احمد زاده، رسول و مجتبی تام (1399)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
احمد زاده، رسول و زهرا مشایخی (1398)، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن: مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 106
اردبیلی، محمد علی (1383)، جایگزین‌های زندان‌های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، ش 11.
آخوندی، محمود (1390)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول و چهارم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
بهنامی، سهیلا (1391)، بررسی مجازات‌های جایگزین حبس، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
تمجید نوجه ده، فرامرز (1381)، تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
حاجی تبار، حسن (1387)، جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، ش 64.
قانون اساسی.
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب (1381).
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392).
قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب (1375).
قانون صدور چک مصوب (1382).
قانون مجازات اسلامی مصوب (1377).
قانون مجازات اسلامی مصوب (1392).
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب (1394).
Ashworth,Andrew(1993),Victim Impact Statement and Sentencing Criminal Law Review.
Biabas,Stephanos(2007), Forgiveness in Criminal procedure , Ohio state Joural of Criinal Law, Vol.4.