پتانسیل سنجی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در منطقه جنوب شرقی ایران با استفاده از تحلیل تکافت

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدیر گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی سراوان

2 گروه مدیریت و کنترل بیابان/ مجتمع آموزش عالی سراوان

10.22034/jgeoq.2023.310033.3357

چکیده

به منظور بهره‌برداری بهینه و اقتصادی از منابع انرژی در هر منطقه، ضروری است عواملی از جمله شرایط خاص هر منطقه، حجم و کیفیت منابع موجود در منطقه، سهولت دسترسی، تبعات زیست محیطی و همچنین محدودیت‌ها و دشواری‌های فنی بهره‌برداری برای هر منطقه، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. مطالعه وضعیت کنونی حوزه انرژی در استان سیستان و بلوچستان، مؤید آن است که ادامه روند موجود نمی‌تواند موجب توسعه پایدار استان شود که همین امر منجر به تشدید معضلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. در این مقاله، توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر برای کمک به توسعه پایدار منطقه، پیشنهاد شده است. بنابراین، به منظور پتانسیل‌سنجی توسعه این منابع دراستان، اطلاعات و داده‌های اخذ شده از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه مانند وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مورد ارزیابی و دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. سپس، عوامل مختلف تصمیم‌ساز با توجه به پارامترهای دارای اولویت استان، وزن‌دهی شده‌اند و با توجه به نتایج حاصل از تحلیل وزنی، اولویت‌بندی موضوعات، انجام شده است. در این روش، ضرائب وزنی و مقادیر احتمالی متناسب در صورت وجود متغیرهای احتمالی، به هر نقطه، اختصاص داده می‌شوند. با استفاده از آمارهای موجود در شرکت برق منطقه ای استان و همچنین نتایج حاصل از رهیافت تحلیلی تکافت و ارزیابی هزینه استفاده از منابع انرژی فسیلی، امکان بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر انرژی موجود در منطقه، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات کاربردی و نتایج ارائه گردیده‌اند. نتیجه این تحلیل می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای حوزه تجدیدپذیر ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential assessment of the renewable energy development in the southeastern region of Iran using SWOT analysis

نویسندگان [English]

  • Vahid Bahrami Foroutan 1
  • Hosein Jahantigh 2
1 Electrical Engineering Department, Higher Education Complex of Saravan
2 Higher Education Complex of Saravan Saravan, Iran
چکیده [English]

A study of the current situation of the energy sector in Sistan and Baluchestan province confirms that the continuation of the current trend can not lead to sustainable development of the province, which will lead to intensification of environmental, economic and social problems. In this paper, information and data obtained from relevant organizations and institutions such as the Ministry of Energy, Meteorological Organization and, Renewable Energy and Energy Eficiency Organization are evaluated and categorized, and then the weighting of various decision-making factors according to priority parameters of the province is accomplished and finally the conclusion has been made using the SWOT analysis. Using such weighting method helps managers and policymakers focus on the most important factors that need immediate attention. In this method, weight coefficients of 0 and 1 are assigned to each point and also in case of possible variables, the assigned values will be from 1 to 3. Using the statistics available in the regional electricity company of the province and also the results of SWOT analytical approach in evaluating the cost and amount of use of fossil energy sources, the possibility of utilizing renewable energy sources in the region is examined and finally practical suggestions and analysis results is presented. The results of this analysis can play an important role in policy-making, decision-making and prioritization of development renewable energy projects in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT analysis
  • potential measurement
  • renewable energy sources
  • sustainable development