بررسی روند نوگرایی در عثمانی در قرن 18 و 19 میلادی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.303076.3277

چکیده

بعد از سده ها عبور اروپا از رنسانس و داشتن وضعی عالی و دورانی طلایی در همه گونه تغییرات و نوگرایی، عثمانی که در همسایگی اروپا واقع بود و مراودات بسیاری با آنجا داشت، امیدوار بود که تغییرات در کشورش نیز انجام پذیرد، اما این کار با سختی هایی همراه بود و فرهنگِ متفاوت و حکومتِ ایدئولوژیکش مانع تغییرات عمده می شد. در عثمانی، نوگرایی با عصر لاله جرقه خورد و با تنظیماتِ سلطان عبد المجید اوّل وارد مرحله نوینی شد. با فراز و نشیب فراوان، روند اصلاحات بدست جنبش ترکان جوان و محصلینِ از فرنگ برگشته افتاد و شتاب گرفت. سوالاتی که مطرح است مبنی بر اینکه نوگرایی در عثمانی از کجا تأثیر گرفته؟ و اینکه توسط کدام جنبشِ قدرتمند به ثمر نشست؟ در پاسخ به سوالات اصلی مطروحه به کنکاش خواهیم پرداخت. ما این سوالات را با فرضییاتی دال بر تأثیر از اروپا گرفته و «جنبش ترکان جوان» روند نوگرایی را در عثمانی به ثمر نشاند، پاسخ داده و دنبال می کنیم. می توان تأسیس مجلس، انقراض سلاطین و تغییرات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، صنعتی، نظامی، سیاسی و ... را از پیامدهای این نوگرایی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the process of modernization in Ottoman in the 18th and 19th centuries AD

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Mohamadpour 1
  • Abolhasan Mobin 2
  • Omid Sepehrirad 2
1 PhD student in the Department of History of Iran after Islam, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of History, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

After centuries of Europe passing through the Renaissance and having a great situation and a golden age in all kinds of changes and modernization, Ottoman, who was located in the neighborhood of Europe and had many relations with it, hoped that the changes would also be done in his country, but this was done with It was accompanied by difficulties and its different culture and ideological government prevented major changes. In the Ottoman Empire, modernism was ignited with the Tulip era and entered a new phase with the settings of Sultan Abd al-Majid I. With a lot of ups and downs, the process of reform fell under the hands of the movement of young Turks and students who returned from Farang and gained momentum. The questions that are raised that where did modernism in Ottoman influence? And by which powerful movement was it achieved? We will delve into the answers to the main questions. We answer and follow these questions with assumptions indicating the influence from Europe and the "Young Turks Movement" brought about the process of modernization in Ottoman. The establishment of the parliament, the extinction of the sultans, and the cultural, social, educational, industrial, military, political changes, etc. can be considered as the consequences of this modernization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ottoman
  • Europe
  • changes
  • adjustments
  • modernization