جایگاه حقوق شهروندی و امنیت ملی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،‌ گروه حقوق جزا و جرم شناسی،‌ واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.136521.1467

چکیده

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید. برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه تضمین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the balance model of public security and defense rights under consideration in Iran's judicial system

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Alipoor 1
  • Ali Afrasiyabi 2
  • amir alaboali 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

The Constitution of Iran also considers the provision of all-round rights of men and women and the creation of fair judicial security for everyone as one of the general duties of the government, and in the third chapter (the rights of the nation) by mentioning the manifestations of the fundamental right to security, it provides guarantees for revival and continuity. It has been stipulated. One of the most important branches of this right is the right of the accused to defend himself in rejecting the lawsuit or unjust accusations before the judicial authorities. In other words, the right to defense is the right by which a person can deny the criminal behavior or legal claims against him, which are attributed to him based on the complaints of individuals or by the competent police and judicial authorities, with all the legal possibilities and methods. to do In order to achieve a fair trial, we need to implement several principles and rules in the five stages of the procedure, i.e. crime detection, prosecution, preliminary investigation, trial and sentence execution. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the protection of the right to litigate and defend citizens through competent justice, judicial independence and the responsibility of judges and the judicial system and criminal justice is guaranteed through the implementation of the principle of acquittal, legal prosecution and the principle of fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen rights
  • balance
  • public security
  • Iran'؛ s legal system