بررسی تاثیر پوسته متحرک هوشمند بر میزان روشنایی و خیرگی در محیط های اداری بر اساس محل استقرار کاربر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری و شهرسازی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 گروه معماری و شهرسازی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.364017.3881

چکیده

امروزه نماها تا حد بسیار زیادی در هر دو جنبه بهینه سازی انرژی و تأمین آسایش استفاده کنندگان نقش تعیین کننده ای دارند. نفوذ نور خورشید از گشودگی های بدنه نما علاوه بر تأمین روشنایی فضاها در سلامت محیط برای افراد داخل ساختمان نیز نقش اساسی دارد. استفاده از نماهای متحرک هوشمند، به واسطه جابجایی هدفمند ، امکان بهره وری بیشتر از نور روز را برای ساکنین فراهم می‌کند. تحقیق حاضر به دنبال ارائه روشی جهت ایجاد پوسته هوشمند با هدف افزایش میزان دریافت روشنایی طبیعی و کاهش خیرگی حاصل از آن در فضاهای اداری در شهر تبریز است. ابعاد پوسته متحرک مورد مطالعه بر اساس فاصله ساکنین از سطح نورگیر پنجره متغیر است، در این رابطه نوع چیدمان اداری و جهت قرار گیری کاربران از مهمترین مواردی است که با تغییر مکان نتایج مختلفی حاصل می‌گردد. برای این منظور، 14 روز از سال با فاصله 15 روز و برای 10 ساعت، با چیدمان های مختلف در سه تیپ T، U و II فضای اداری شبیه سازی شده است. تحلیل و شبیه سازی با موتور شبیه سازی ریدینس و نرم افزارهای رابط هانی بی و لیدی باگ صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روش ارائه شده برای ایجاد پوسته هوشمند سبب بهره گیری بیشتر از نور روز نسبت به روش های سنتی همچون پرده شده است و برای بحث خیرگی در پلان‌های T و U ، 100% و در پلانll ، 35% بهبود حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of smart mobile skin on the amount of brightness and glare in office environments based on the location of the user

نویسندگان [English]

  • Zohreh Salavti 1
  • Majid Shahbazi 2
  • Zohreh Torabi 3
1 PhD student, Department of Architecture and Urban Planning, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Architecture and Urban Planning, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Department of Architecture and Urban Planning, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Today, facades play a decisive role in both aspects of energy optimization and providing comfort to users. The penetration of sunlight through the openings of the façade, in addition to providing the lighting of the spaces, also plays a fundamental role in the health of the environment for the people inside the building. The use of smart moving facades, due to purposeful movement, provides the possibility of more efficiency of daylight for the residents. The present research seeks to provide a method to create a smart shell with the aim of increasing the amount of natural lighting and reducing the resulting glare in office spaces in Tabriz city. The dimensions of the mobile shell under study vary based on the distance of the residents from the surface of the window, in this regard, the type of office layout and the orientation of the users are among the most important things that result in different results by changing the location. For this purpose, 14 days of the year with an interval of 15 days and for 10 hours, with different layouts in three types T, U and II office space have been simulated. Analysis and simulation have been done with Readiness simulation engine and Honeybee and Ladybug interface software. The findings of the research show that the presented method for creating a smart shell has resulted in more daylight use than traditional methods such as curtains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glare
  • daylight
  • smart facade
  • office building
  • optimization