نویسنده = ابوالفضل قنبری
تعداد مقالات: 5
1. مکان یابی اراضی جهت استقرار فعالیت های ورزشی در شهرهای ایران (نمونه موردی: کلان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ابوالفضل قنبری


4. بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


5. مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا