نویسنده = ابوالفضل قنبری
تعداد مقالات: 4
3. بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


4. مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا