کلیدواژه‌ها = جغرافیا
رویکردهای مؤثر پیشگیری از جرم و جنایت مبتنی بر سیاست جنایی جغرافیایی و منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حیدر لطفی؛ مجتبی غفاری؛ فاطمه نوری رومنان


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، 2-2، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 405-427

سید محمد رضا حسینی احمدی؛ علیرضا گلشنی؛ اسماعیل شفیعی