کلیدواژه‌ها = جغرافیا
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

جواد صوفی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی؛ روح الله سمیعی


2. تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 405-427

سید محمد رضا حسینی احمدی؛ علیرضا گلشنی؛ اسماعیل شفیعی