نویسنده = حسین نظم فر
ارزیابی پدیدۀ خزش شهری با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اثرات متقابل (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 253-264

نیما حاجتی ضیابری؛ رسول صمدزاده؛ حسین نظم فر


شناسایی و تحلیل فضایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 247-262

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ حسین نظم فر؛ علیرضا محمدی


نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی)

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 319-331

مهدی پاشازاده؛ حسین نظم فر؛ بختیار عزت پناه


تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 363-379

حسین نظم فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزانه سادات حسینی جنبذی