نویسنده = وحید بارانی پسیان
تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 19-40

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ وحید بارانی پسیان؛ عادل خانی


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان