کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تاثیر فضایی ورزش همگانی بر توسعه سلامت شهری .

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 563-576

علی محمدی خراجو؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب


ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی