کلیدواژه‌ها = زنان
بررسی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب های منطقه الجزایر و ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 114-128

10.22034/jgeoq.2024.236213.2570

زهرا سیاه سر؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


جنسیت و سیاست در ایران معاصر : یک تحلیل اجتماعی از جایگاه زنان در قدرت در دوران جمهوری اسلامی

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 395-410

10.22034/jgeoq.2023.332093.3592

سارا سلیمانی آهویی؛ سید محمود نجاتی حسینی؛ صادق زیباکلام


برساخت‌های فردی و اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم از آسیب‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1087-1105

10.22034/jgeoq.2023.339855.3676

فاطمه یزدی‌زاده باغینی؛ نیر پیراهری؛ علی‌رضا صنعت‌خواه