کلیدواژه‌ها = اقلیم کردستان
بررسی و تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی در دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 475-491

10.22034/jgeoq.2023.197799.2083

هنگامه نصرالدین پورگویا؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی


چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 377-400

عبدالرحیم قادری؛ مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ صادق زیباکلام