کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
مسئولیت بین‌المللی ناتو در بحران‌های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 553-567

10.22034/jgeoq.2021.135724

سالار سنجرزئی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 741-763

علیرضا معینیان؛ ناهید برومند؛ علی همتی؛ رضا پیوندی


تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 327-352

علی حایک؛ احمد رمضانی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میر عباسی؛ محمد صادقی