کلیدواژه‌ها = بوشهر
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری بوشهر

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 200-217

10.22034/jgeoq.2022.306209.3317

طیبه پوربهی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 539-555

حسن حسینی امینی؛ سهراب امیریان؛ ساسان بداقلو؛ بهناز امین نیری؛ یعقوب پیوسته گر


تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 19-40

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور