کلیدواژه‌ها = رامسر
مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 533-545

فرشته فتح اللهی؛ علیرضا استعلاجی


ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت