کلیدواژه‌ها = شهر هوشمند
تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 511-526

10.22034/jgeoq.2022.319754.3466

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


امکان‌سنجی تحقق‌ شهر هوشمند در شهر اردبیل با تکیه بر شاخص‌های رشد هوشمند

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 778-794

نسرین مصدق؛ حسین نظم فر؛ پرویز نوروزی ثانی


اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران)

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 599-607

احمد نوحه گر؛ علی علوی نائینی؛ محمدجواد امیری؛ مهدی سلحشور


امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 643-658

کامران رضائی زاده مهابادی؛ حسین محمدی؛ رحیم سرور