کلیدواژه‌ها = ورودی
سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه های تاریخی بندر کنگ

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 129-141

10.22034/jgeoq.2022.219461.2351

زهراء عراقی زاده؛ هادی قدوسی فر؛ نیلوفر نیک قدم


طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 95-107

سعیده ناصحی؛ حدیث اله یاری؛ محمدجواد امیری