کلیدواژه‌ها = قابلیت
تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 341-353

10.22034/jgeoq.2021.136728

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی

دوره 5، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 67-73

مرتضی کریمی کردآبادی؛ سید علی عبادی نژاد؛ رضا خواجه