بررسی تاثیر درختچه داز بر ویژگی های مهندسی بتن ساخته شده از رسوبات رودخانه دامن ایرانشهر و استفاده از آن در مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

4 دانشیار، گروه زمین شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

زمین لرزه یکی از بلایای طبیعی بسیار حائز اهمیت است که تا به امروز امکان پیش‌بینی دقیق زمان و مکان آن وجود نداشته، به همین دلیل بهترین راهکار برای مقابله با این حادثه، مقاوم‌سازی سازه‌ها با استفاده از روش‌های نوین بخصوص در حوزه بتن در برابر زلزله می باشد، تا در صورت وقوع آن اسیب و خسارت جانی و مالی به حداقل ممکن و حتی به صفر برسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درختچه داز بر ویژگی‌های مهندسی بتن ساخته شده از رسوبات رودخانه دامن ایرانشهر و استفاده از آن در مقاوم-سازی سازه ها در برابر زلزله می‌باشد. در این پژوهش جهت تهیه بتن، 15 نمونه رسوب از رسوبات رودخانه دامن برداشت شد. در متن و حاشیه رودخانه درخچه‌های به نام داز وجود دارد که از برگ این درختچه داز جهت بهبود مقاومت بتن استفاده شد. برای این منظور، مقایسه‌ای بین برگ‌های تک رشته‌ای، دو رشته‌ای و سه رشته‌ای در بتن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، اثر مقاومت بتن با تغییر تعداد برگ از یک رشته به سه رشته متغیر بود همچنین افزایش مقاومت بتن بوسیله تست برزیلی مشاهده شد. دو رشته برگ، درخچه داز 10.1 مگاپاسکال، تک رشته 9.5 مگاپاسکال و نمونه ای از بتن استوانه ای متشکل از سه رشته برگ درخچه دار داز کمترین مقاومت یعنی 5.1 مگاپاسکال بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Daz shrub (Nannorrhops ritchiana) on concrete engineering characteristics made of Iranshahr Damn river sediments and its use in Reinforcement of structures against earthquakes

نویسندگان [English]

  • Hamed Firooz Jahantegh 1
  • Kazem Shabani Gorji 2
  • Amir Hamzeh Kikha 3
  • Jafar Rahnama Rad 4
1 PhD Student, Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Earthquake is one of the most important natural disasters that to date it is not possible to accurately predict the time and place, for this reason, the best way to deal with this accident is to Reinforcement of structures using new methods, especially in the field of concrete against earthquakes. In case of its occurrence, the loss of life and property will be minimized. In this regard, the purpose of this study is to Investigation of the effect of Daz shrub (Nannorrhops ritchiana) o on concrete engineering characteristics made of Iranshahr Daman river sediments and its use in Reinforcement of structures against earthquakes. In this study, 15 sediment samples were collected from Daman river sediments to prepare concrete. There are shrubs called Daz along the river, and the leaves of this Daz shrub were used to improve the strength of concrete. For this purpose, a comparison between single-stranded, double-stranded and three-stranded leaves in concrete was used. The results showed that the effect of concrete strength varied by changing the number of sheets from one string to three strings. Also, an increase in concrete strength was observed by the Brazilian test. The Daz shrub double-stranded of leaf of 10.1 MPa, the single-stranded 9.5 MPa, and a sample of cylindrical concrete consisting of Daz shrub three-stranded the lowest strength of 5.1 MPa. The results showed that the highest strength is related to concrete made of double-stranded leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daz shrub (Nannorrhops ritchiana)
  • Concrete strength
  • Earthquake
  • Structure
  • Daman river sediments
حجازیان، سیدعلی، لزگی نظرگاه، مجتبی، (1395)، بهینه سازی سازه های بتنی مقاوم شده با الیاف فولادی در برابر بارهای ضربه ای (انفجار) و بارهای ناشی از زلزله، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران.
خوش فطرت، علی و انصاری­پور، سیامک، (1395)، تاثیر الیاف مختلف بر مقاومت فشاری و کششی بتن­های با مقاومت بالا، اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران، بندرانزلی.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، (1398).
فرمانداری شهرستان ایرانشهر، (1398)، سالنامه آماری.
هاشمی، سیدحمید، (1383)، مقاوم سازی ساختمان­های بتن مسلح به کمک الیاف پلیمری مسلح شده (FRP)،کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، کرمان.
Bebitta, R, Shiela Balanta, S, (2020), Experimental Work on Concrete Using Natural Leaf Fiber, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 5. Issue 5, PP 1129-1132
Bolooki Poorsaheli, H, Behravan, A, Tabatabaei Aghda, S.T, (2020), Durability performance of hybrid reinforced concretes (steel fiber + polyolefin fiber) in a harsh marine tidal zone of Persian Gulf, Construction and Building Materials, Volume 266, Part B, 121176.
S. and Roy. A., (1992), Polypropylene Fiber Concrete Beams in Flexure", Fiber Reinforced Cement and Concrete, RILEM, pp 486-498.
High, C., Seliem, H.M., El-Safty, A. and Rizkalla, S.M. (2015), Use of basalt fibers for concrete structures", Construction and Building Materials, Volume 96, 15 October 2015, pp. 37-46.
Mohammad R. Irshidat Nasser Al-Nuaimi Mohamed Rabie (2020),“ Hybrid effect of carbon nanotubes and polypropylene microfibers on fire resistance”, thermal characteristics and microstructure of cementations composites, Construction and Building Materials. Volume 266, Part B, 121154.
Noushini, A, Aslani, F, Castel, A, (2018), Mechanical and flexural performance of synthetic fiber reinforced geopolymer concrete, Construction and Building Materials, Volume 186, 454-475.
I. and Zollo. R.F. (1990), Effect if Synthetic Fibers on Volume Stability and Cracking of Portland Cement Concrete and Mortar", ACI Materials Journal, Vol. 87, No4, pp.327-332.
Sikoora, P, Rucinska, T, Stephan, D, Chung, S.Y, Abd Elrahman, M, (2020), Evaluating the effects of Nano silica on the material properties of lightweight and ultra-lightweight concrete using image-based approaches, Construction and Building Materials, 120241.Volume 264, 120241.
Solyom, S, Balazs, G, (2020), Bond of FRP bars with different surface characteristics, Construction and Building Materials, Volume 264, 119839.
Wei-Ling, L., (1992), Toughness Behavior of Fiber Reinforced Concrete", Fiber Reinforced Cement and Concrete, RILEM, pp. 299-315.
Zarrin, O, Khoshnoud. H.R. (2016), Experimental investigation on self-compacting concrete reinforced with steel fibers, Structural Engineering and Mechanics, 2016, Volume 59, Number 1, PP 133-151.
Zhao, K, Xue, Sh, Zhang, P, Tian, Y, Li, P, (2019), Application of Natural Plant Fibers in Cement-Based Composites and the Influence on Mechanical Properties and Mass Transport, Materials, 12 (21), PP 1-16.