نویسنده = افشین متقی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


2. تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی


4. تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف