نویسنده = پروانه زیویار
جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مطالعه موردی منطقه 7 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 653-674

علیرضا خانی اوشانی؛ ناصر اقبالی؛ پروانه زیویار؛ حمید رضا جودکی


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 10، 1-1، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار