کلیدواژه‌ها = شهر تهران
شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در حوزه جغرافیایی شهر تهران با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 4، مهر 1401، صفحه 416-431

10.22034/jgeoq.2022.319821.3468

رامین عفیفی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ ماشاالله ولیخانی دهاقانی؛ علیرضا ابراهیم پور


نقش عوامل جغرافیایی- محیطی در شکل‌گیری رفتار انسان: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 388-418

10.22034/jgeoq.2022.137397

امیر بختیاری؛ عبدالرضا ادهمی؛ مجید کفاشی


تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری( مطالعه موردی: منطقه22 شهر تهران )

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 199-216

زیور آزادی؛ حسین مجتبی زاده؛ بهرام امیر احمدیان


ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا


تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 8، شماره 4، آذر 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی


اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 6، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری